• Small Banner 2
 • Small Banner 17
 • Kangaroedag2
 • Weekendschool
 • Berenboot2
 • Bibliotheek
 • Eco-schools
 • Small Banner 6
 • Care Clowns
 • Small Banner 11
 • Small Banner 3
 • Small Banner 12
 • Ouderenfestival
 • Scoutwoud
 • Small Banner 16
 • Small Banner 8
 • Small Banner 10
 • Small Banner 9
 • Jouw idee1
 • Small Banner 14

Vlaardingen, 19 mei 2015

In 2008 is door het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. eenmalig € 25 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de revitalisering van de binnensteden. KWINK groep heeft deze 'binnenstadsgelden' geëvalueerd.

In 2008 constateerde het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. dat Schiedam, Vlaardingen Maassluis te maken hadden met dezelfde problemen: leegstand in winkelstraten, panden die slecht onderhouden zijn en gebrek aan economische activiteiten. Daarop is besloten éénmalig 25 miljoen euro uit het vermogen vrij te maken om de binnensteden te revitaliseren.

KWINK groep heeft begin 2015 de effecten van de donaties geëvalueerd middels documentanalyse, (groeps)interviews met betrokkenen en straatonderzoek in de drie binnensteden.

Effecten binnenstadsgelden
Uit het interne onderzoek blijkt dat vooral het opknappen van beeldbepalende panden en pleinen een positieve invloed heeft op de revitalisering van de binnensteden. Ook is sprake van een vliegwieleffect: zowel de gemeenten als andere partijen hebben als gevolg van de binnenstadsgelden meer in de binnensteden geïnvesteerd. Tot slot blijkt uit de evaluatie dat de effecten van de donaties groter zijn als er sprake is van een samenhangende visie en als bewoners en ondernemers betrokken worden bij de planvorming.

KWINK groep evalueert regelmatig subsidieregelingen in opdracht van publieke en private fondsen.