• Scoutwoud
 • Small Banner 6
 • Small Banner 11
 • Jouw idee1
 • Eco-schools
 • Weekendschool
 • Care Clowns
 • Bibliotheek
 • Small Banner 3
 • Small Banner 12
 • Kangaroedag2
 • Berenboot2
 • Small Banner 16
 • Small Banner 10
 • Small Banner 17
 • Small Banner 14
 • Small Banner 9
 • Small Banner 8
 • Small Banner 2
 • Ouderenfestival

Vlaardingen, 1 december 2014

Het bestuur van het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. constateerde zes jaar geleden dat alle drie de steden waarin het Fonds actief is, problemen hadden in hun binnenstad. Het ging hierbij vooral om leegstand in winkelstraten, panden die slecht zijn onderhouden en gebrek aan economische activiteiten. Daarom is in 2008 besloten een budget van 25 miljoen ter beschikking te stellen ter 'revitalisering' van de binnensteden.

In een periode van vijf jaar konden onder regie van de gemeenten aanvragen worden ingediend bij het Fonds. Belangrijk aandachtspunt was dat de projecten ook werden meegefinancierd door andere partijen zodat een 'vliegwieleffect' zou ontstaan. De periode waarin aanvragen konden worden ingediend is inmiddels gesloten.

Er zijn de afgelopen jaren meer dan 40 projecten gehonoreerd. Zo is in Maassluis veel aandacht besteed aan de herinrichting van de buitenruimte. Straten en pleinen zijn opgeknapt, er zijn bomen geplant en de kades zijn gerenoveerd. In Vlaardingen zijn o.a. de Westhavenkade, de Blokmakersplaats, de Hoogstraat en het Veerplein aangepakt. Maar ook is behoorlijk geïnvesteerd in Museum Vlaardingen. In Schiedam zijn veel monumenten en winkelpanden in het museumkwartier opgeknapt en is flink geïnvesteerd om de binnenstad aantrekkelijk te maken voor nieuwe ondernemers en bezoekers.

Om inzichtelijk te maken aan welke projecten het geld is besteed, geeft het Fonds een speciale uitgave uit van haar Journaal. Hierin staan de verschillende projecten per gemeente beschreven. Indien u interesse heeft in dit Journaal, kunt u contact opnemen met ons opnemen. Wij zenden u er graag één toe.

Bekijk hier het Journaal.