• Small Banner 6
 • Small Banner 14
 • Bibliotheek
 • Small Banner 12
 • Small Banner 17
 • Small Banner 9
 • Scoutwoud
 • Jouw idee1
 • Small Banner 3
 • Small Banner 11
 • Kangaroedag2
 • Small Banner 2
 • Care Clowns
 • Weekendschool
 • Small Banner 16
 • Small Banner 10
 • Eco-schools
 • Ouderenfestival
 • Small Banner 8
 • Berenboot2
Vlaardingen, 21 december 2012

De vergaderingen van het bestuur ter bespreking van de aanvragen vanaf E 25.000,-- vinden 5 keer per jaar plaats. Let op! Alleen volledige aanvragen die zes weken voor de vergaderdatum zijn ingediend kunnen ter beoordeling worden meegenomen.

De vergaderdata voor 2013 zijn:
Dinsdag 26 maart
Dinsdag 28 mei
Dinsdag 9 juli
Dinsdag 17 september
Dinsdag 17 december