• Small Banner 8
 • Bibliotheek
 • Weekendschool
 • Kangaroedag2
 • Small Banner 14
 • Care Clowns
 • Small Banner 6
 • Small Banner 12
 • Small Banner 17
 • Small Banner 3
 • Small Banner 11
 • Berenboot2
 • Jouw idee1
 • Small Banner 10
 • Scoutwoud
 • Ouderenfestival
 • Small Banner 2
 • Small Banner 9
 • Small Banner 16
 • Eco-schools

Aanvraag indienen
Aanvragen voor een donatie kunnen het gehele jaar worden ingediend en dienen minimaal zes weken voor aanvang van het project volledig te zijn ontvangen door het Fonds. Het Fonds kent een gestandaardiseerd aanvraagformulier dat gebruikt kan worden voor het indienen van een aanvraag. Bij voorkeur ontvangt het Fonds deze digitaal maar de formulieren kunnen ook per post toegestuurd worden.

In behandeling
Voor de behandeling van verzoeken om financiële steun zijn de medewerkers van het bureau verantwoordelijk. Zij bekijken de projecten primair op inhoud en kwaliteit en geven hierover advies aan de directeur. Hij bepaalt of een aanvraag voor financiële steun wordt gehonoreerd. Deze vergadering vindt wekelijks plaats.

Aanvragen vanaf € 25.000,-- worden, voorzien van een advies, ter beoordeling voorgelegd aan het bestuur. Dit gebeurt vijf keer per jaar. Het streven is de aanvragen t/m € 25.000,-- binnen vier weken tijd van een beoordeling te voorzien.

Overeenkomst
Organisaties die een donatie toegekend krijgen, ontvangen hiervan een bevestigingsbrief met bijlagen. Door middel van het retourneren van de akkoordverklaring wordt een overeenkomst aangegaan. In de bevestigingsbrief met bijlagen staat precies aangegeven wat beide partijen van elkaar mogen verwachten. Ook de algemene voorwaarden die het Fonds hanteert, maken deel uit van de genoemde bijlagen.

Een volledige aanvraag bevat:
- een aanvraagformulier;
- gegevens van de aanvragende instelling (statuten en recent uittreksel inschrijving Kamer van Koophandel, niet ouder dan één jaar);
- laatst verschenen jaarrekening en jaarverslag;
- een uitgebreide projectbeschrijving;
- een overzicht van instellingen waar eveneens een aanvraag voor een bijdrage is ingediend;
- een gedetailleerde begroting en dekkingsplan;
- de naam van één of meer contactpersonen met telefoonnummer (overdag bereikbaar);
- een beknopte historie;
- relevante informatie over uw organisatie en activiteiten;
- indien van toepassing kopie van offerte of huurcontract.

Bij verstrekte donaties van € 25.000,-- en hoger vraagt het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. een verklaring van een accountant (RA of AA), waarin bevestigd wordt dat het toegewezen bedrag ook daadwerkelijk conform de afspraken is besteed aan het bedoelde project. 

Nieuws

Geen spreekuur

Vlaardingen, 9 juli 2019

In verband met de vakantieperiode is er in augustus geen spreekuur. Het eerstvolgende spreekuur is op dinsdag 3 september. Heeft u vragen of hulp nodig bij het indienen van uw aanvraag? Wij zijn per mail en telefonisch wel gewoon bereikbaar.

Jaarverslag 2018 online

Vlaardingen, 18 april 2019
Op deze site onder het kopje 'publicaties' is het Jaarverslag 2018 te lezen.

Lees meer...

Veel goede initiatieven voor aanpak armoede

Vlaardingen, 12 maart 2019
Het Fonds heeft alle aanvragen voor het programma ‘Armoede onder kinderen’ beoordeeld. Er zijn veel goede initiatieven ontvangen van actieve organisaties binnen maar ook buiten de regio. 

Lees meer...